Метални 'чорапи' за изтегляне на кабели и въжета

http://reatech-bg.com/clients/133/images/catalog/products/bcd08016dd853d54_1.jpg
 
http://reatech-bg.com/clients/133/images/catalog/products/e1f00c57e5bdaa10_n3Picture-009.jpghttp://reatech-bg.com/clients/133/images/catalog/products/eeaa369d0d45a440_n2Picture-006.jpghttp://reatech-bg.com/clients/133/images/catalog/products/ba783c5a9e58df22_n4.jpghttp://reatech-bg.com/clients/133/images/catalog/products/51c22d6b78e554f0_M-013.jpghttp://reatech-bg.com/clients/133/images/catalog/products/b8e5394f6fa36d45_mmPicture-011.jpghttp://reatech-bg.com/clients/133/images/catalog/products/bca3372f8b656f24_Met_-chorapi.jpghttp://reatech-bg.com/clients/133/images/catalog/products/c5d7ead2e8fd5656_Dvuprohoden-4orap.jpg
 


Номер:

Производител:

В Наличност:
Да


 

Устройство на металните 'чорапи'

Т. нар. метални чорапи са изплетени от тънки поцинковани стоманени въженца. В зависимост от усилието, което предават, въженцата са обединени в групи по 2, 3 или 4 броя.

Предназначение

Използват се за изтегляне на кабели и стоманени въжета с помощта на специализирани лебедки.

.

Видове

Е д н о п р о х о д н и

Отворени от единия край (откъдето се вкарва изтегляният кабел или стоманено въже) и затворени от другия край. Завършват със запресован кауш. Използват се за изтегляне на кабели или стоманени въжета.

 

Завършване с мек кауш

 

Завършване с твърд кауш

 

.

Д в у п р о х о д н и

Отворени и от двата края. Може да завършват по два начина:

.

С два свободни края  - ако се ползват за наставка на два кабела или въжета, когато единият тегли другия

 

 

 

 

Със запресовани кауши  - ако се ползват за изтегляне или фиксиране на висящ кабел

 

 

 

 

Необходими данни за изготвяне на оферта:

•  вид на чорапа (едно- или двупроходен)

•  диаметър на кабела или въжето, за които ще се използва чорапът

•  дължина на чорапа

•  материал на изолацията на кабела (гума или полиестер)

•  брой на завършващите кауши

•  размери на отвора на каушите (размерите “D” и “B” от схемата

Размерите се определят от вида и големината на аксесоарите за теглене.

За повече информация и заявки: инж. Христо Чичанов - моб. 0888 771 971  
reatech.bg@gmail.com