МЕТАЛНИ "чорапи" за изтегляне на кабели и въжета

http://reatech-bg.com/clients/133/images/catalog/products/bcd08016dd853d54_1.jpg
 
 


Номер:

Производител:

В Наличност:
Да


 

Устройство

Т. нар. метални "чорапи" са изплетени от тънки поцинковани стоманени въженца. В зависимост от усилието, което предават, въженцата са обединени в групи по 2, 3 или 4 броя.

Предназначение

Използват се за изтегляне на кабели и стоманени въжета с помощта на специализирани лебедки.

.

Видове

Е д н о п р о х о д н и

Отворени от единия край (откъдето се вкарва изтегляният кабел или стоманено въже) и затворени от другия край. Завършват със запресован кауш. Използват се за изтегляне на кабели или стоманени въжета.

 

Завършване с мек кауш

 

Завършване с твърд кауш

 

.

Д в у п р о х о д н и

Отворени и от двата края. Може да завършват по два начина:

- с два свободни края (ако се ползват за наставка на два кабела или въжета, когато единият тегли другия)

 

 

 

 

.

 

- със запресовани кауши (когато се ползват за изтегляне или фиксиране на висящ кабел)

 

 

 

 

.

.

Необходими данни за изготвяне на оферта:

- вид на чорапа (едно- или двупроходен)

- диаметър на кабела или въжето, за които ще се използва чорапът

- дължина на чорапа

- материал на изолацията на кабела (гума или полиестер)

- брой на завършващите кауши

- размери на отвора на каушите (размерите “D” и “B” от схемата)

Размерите се определят от вида и големината на аксесоарите за теглене.

За повече информация и заявки: инж. Христо Чичанов - моб. 0888 771 971  
reatech.bg@gmail.com