Метални 'чорапи' за изтегляне на кабели и въжета

http://reatech-bg.com/clients/133/images/catalog/products/b5f035943bbc41f7_Metalni.jpg
 
http://reatech-bg.com/clients/133/images/catalog/products/e1f00c57e5bdaa10_n3Picture-009.jpghttp://reatech-bg.com/clients/133/images/catalog/products/eeaa369d0d45a440_n2Picture-006.jpghttp://reatech-bg.com/clients/133/images/catalog/products/ba783c5a9e58df22_n4.jpghttp://reatech-bg.com/clients/133/images/catalog/products/51c22d6b78e554f0_M-013.jpghttp://reatech-bg.com/clients/133/images/catalog/products/b8e5394f6fa36d45_mmPicture-011.jpghttp://reatech-bg.com/clients/133/images/catalog/products/aae04f8725d9088a_C1.jpghttp://reatech-bg.com/clients/133/images/catalog/products/887539195b3a6436_Picture-010.jpg
 


Номер:

Производител:

В Наличност:
Да


 

Устройство и предназначение на металните "чорапи"

Т. нар. метални чорапи са изплетени от тънки поцинковани стоманени въженца. В зависимост от усилието, което предават, въженцата са обединени в групи по 2, 3 или 4 броя. Използват се за изтегляне на кабели и стоманени въжета с помощта на специализирани лебедки.

Еднопроходни

Отворени от единия край (откъдето се вкарва изтегляният кабел или стоманено въже) и затворени от другия край. Завършват със запресован кауш. Използват се за изтегляне на кабели или стоманени въжета.

 

Завършване с мек кауш

 

Завършване с твърд кауш

 

Двупроходни

Отворени и от двата края. Може да завършват по два начина:

.

С два свободни края – ако се ползват за наставка на два кабела или въжета, когато единият тегли другия

 

 

 

 

Със запресовани кауши ако се ползват за изтегляне или фиксиране на висящ кабел

 

 

 

Двупроходен чорап служи за изтегляне на нов кабел със стария кабел и на ново краново въже при теглене със старото въже

 

 

 

 

Необходими данни за изготвяне на оферта:

•  вид на чорапа (еднопроходен или двупроходен)

•  диаметър на кабела или въжето (за които ще се използва чорапът)

•  дължина на чорапа

•  материал на изолацията на кабела (гума или полиестер)

•  брой на завършващите кауши

•  размери на отвора на каушите (размерите “D” и “B” от схемата

Размерите се определят от вида и големината на аксесоарите за теглене.

 

За повече информация и заявки: инж. Христо Чичанов - моб. 0888 771 971  
reatech.bg@gmail.com