ТИРФОРИ

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

HIT-10   механичен                                 HIT-16     механичен                               HIT-Trac 16

      

  Още информация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ за сервиз на лифтове

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Въжестегач

 

 

 

 

 

 

           

Полиспаст

 

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

За консултация и заявки: инж. Христо Чичанов - моб. 0888 771 971
reatech.bg@gmail.com