Товароподемно съоръжение тип "паяк"

.

Основни предимства на товароподемното съоръжение тип "паяк":

1. Високата якост на синджира (якост 10) дава възможност да се постигне много по-голяма товароподемност, но с по-малък диаметър на синджира. Цялото съоръжение става по-леко!

2. Скъсяващите звена имат специфичен дизайн, което гарантира добрата товароподемност. Боравенето с тях е изключително улеснено.

Съоръжението се доставя по заявка от производител PEWAG Австрия.