МОНТАЖЕН ЧОРАП

Инсталира се върху кабел или хидравличен маркуч чрез обхващане и "зашиване" с две двойки тънки стоманени въженца, запресовани към каушите.

ИЗПОЛЗВА СЕ В СЛУЧАИ, КОГАТО:

  Кабелът (маркучът) е с КУПЛУНГ, чийто диаметър е много по-голям от този на кабела - т.е. ако металният чорап, предвиден за кабел или маркуч, е с толеранс на диаметъра до 10 мм и не може да се нахлузи през куплунга.

  Кабелът (маркучът) НЕ МОЖЕ ДА СЕ ДЕМОНТИРА. В този случай монтажният чорап трябва да се инсталира и стегне - да се зашие - около кабела, а не да се нахлузи.

 

 

 

Назад към Монтажни чорапи...