МОНТАЖЕН ЧОРАП

Инсталира се върху кабел или хидравличен маркуч чрез обхващане и "зашиване" с две двойки тънки стоманени въженца, запресовани към каушите.

Използва се в случаи, когато:

  Кабелът (маркучът) e с куплунг, чийто диаметър е много по-голям от този на кабела - т.е. когато металният чорап, предвиден за кабел или маркуч, е с толеранс на диаметъра до 10 мм и не може да се нахлузи през куплунга.

  Кабелът или маркучът не може да се демонтира. В този случай чорапът трябва да се инсталира и стегне (да се зашие) около кабела, а не да се нахлузи.

 

 

 

Назад към Монтажни чорапи...