.

Кога ще получа веригите против буксуване, ако поръчам през м. януари?

Доставката от финландския производител OFA ще бъде след 10 февруари 2019 поради натоварения работен график на фабриката във Финландия.