Освен висококачествени подемни стоманени въжета за мобилни и кулокранове, РЕА ТЕХ предлага
и подемни съръжения за работа с кран, наричани още "паяци" от работещите в бранша.
 
Съоръженията са съставени от висококачествени елементи, производство на фирми от Европа.
Доставят се придружени от заводски сертификат (превод на български от оторизиран преводач)
и "Декларация за съответствие с изискванията на ЕС" за подемните съоръжения от този тип - т.е.
всички необходими документи, изисквани от органите на техническия надзор в България.
 
 
ВИДОВЕ "паяци"
 
 Според броя на товарните клонове: 
  • с един, два, три или четири товарни клона

 

 Според вида на куките, с които е прикачен товарът: 
  • със стандартни куки с предпазител против измъкване на товара
  • със самозаключващи се куки

 

 Според дължината на синджирите: 
  • с фиксирана дължина - по желание на клиента
  • с променлива дължина - с допълнителни съоръжения (скъсяващи куки)

 


 

 

 

За технически данни, цени и заявки:

моб./ viber 0888 771 971 

Форма за контакт