ПОДЕМНИ съоръжения "паяци" - за работа с кранове

https://reatech-bg.com/clients/133/images/catalog/products/2d3ec6ab987d6932_Tov-zahvatni_new.jpg
 
https://reatech-bg.com/clients/133/images/catalog/products/a9cdf1e4b3ebc13e_8.jpghttps://reatech-bg.com/clients/133/images/catalog/products/7c094a1c15d9236f_Podemni.jpg
 


Номер:

Производител:

В Наличност:
Да


 

Освен висококачествени подемни стоманени въжета за мобилни и кулокранове, предлагаме 
и подемни съръжения за работа с кран, наричани още "паяци" от работещите в бранша.
 
 
Съоръженията са съставени от висококачествени елементи, производство на фирми от Европа.
Доставят се придружени от заводски сертификат (превод на български от оторизиран преводач)
и "Декларация за съответствие с изискванията на ЕС" за подемните съоръжения от този тип - т.е.
всички необходими документи, изисквани от органите на техническия надзор в България.
 
 
ВИДОВЕ "паяци"
 
 Според броя на товарните клонове 
 

- с един, два, три или четири товарни клона

 

 Според вида на куките, с които е прикачен товарът 
 

- със стандартни куки с предпазител против измъкване на товара

- със самозаключващи се куки

 

 Според дължината на синджирите 
 

- с дължина, фиксирана по желание на клиента

- с променлива дължина + допълнителни съоръжения (скъсяващи куки)

 

 

 

 

 

За технически данни, цени и заявки:

моб./ viber 0888 771 971 

Форма за контакт