Арт. F-04

Откачаем плъзгащ чокер KCO 

 

Монтира се в единия край на синджира вместо шиш-водач.

Служи за по-лесно откачане и закачане на синджира към въжето на тракторната лебедка.

Така вече не е необходимо да има чокер "майка", а въжето става леко за носене до всяко дърво.